Solicită Ofertă

Warning message

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Instalaţii energetice

Pachet complet de servicii instalaţii energetice

AlpExpert - Alpinism utilitar oferă servicii de mentenanţă şi repararaţii, garantie şi postgaranţie pentru parcuri de turbine eoline. 

In vederea detalierii celor de mai sus, AlpExpert presteaza servicii de:  verificări vibraţii folosind tehnologii NDT/END, verificări rulmenţi, aliniamente NDT/END, defectoscopie pale cu lichide penetrante NDT/END, montare vincluri anti vant turbine eoliene, reparaţii pale turbine eoliene, reparatii vârfuri pale traznite la turbine eoliene, chiar si in cazurile in care părţi din vârf lipsesc, îndepărtare gheaţă pale turbine eoliene, spălare pale turbine eoliene, verificarea şi strângere de şuruburi, verificare împământări, reparaţii sistem împământare, inspecţii turbine, verificari/inlocuiri cilindri hidraulici, verificări/inlocuiri conuri aliniere pale, reparaţii sistem comandă pale, inspecţii interior pale şi rotor, termoviziune,  vopsitorii, balizaj diurn şi nocturn, desprăfuiri,  gresări/degresări,  asistenţă montaj eoliene şi piloni, montare şi reparaţii piloni măsurare vânt, instalare anemometre şi alţi senzori, înscripţionări, inspecţii foto/video interne şi externe cu drone sau cu alpinişti utilitari, rapoarte şi observaţii inspecţii aeriene cu drone , spălare pale cu platformă cu braţ ridicător de până la 130m echipat cu perii mecanice şi sisteme de scanare termică şi vizuală, ultrasonic si sistem NDT - echipament de ultimă generaţie performant, unicat în România.